Giáo dục kĩ năng tự học cho học sinh

Giáo dục kĩ năng tự học cho học sinh

Phải đầu tư cho việc học tập thì con người mới có thể phát triển toàn diện và am hiểu được nhiều vấn đề trong cuộc sống. Tuy nhiên, không phải ai ...
Xây dựng một nền GD trung thực

Xây dựng một nền GD trung thực

Bạn có trăn trở với nền GD của nước nhà? Nếu có, ý kiến của bạn thế nào? Nếu được hỏi: “Nếu là Bộ trưởng Bộ GD-ĐT trong giai đoạn này bạn sẽ thực thi ...
Kế hoạch thời gian năm học 2013-2014

Kế hoạch thời gian năm học 2013-2014

Căn cứ quyết định số 1840/QĐ-BGDĐT ngày 24/5/2013 của BGD&ĐT về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo ...