Sáng ngày 22/3/2021 Liên đội trường tiểu học Ngô Quyền tổ chức Ngày hội "Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn" Gắn với " Công nhận hoàn thành chương trình rèn luyện đội viên" năm học 2020 - 2021

Không khí Ngày hội "Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn" Gắn với " Công nhận hoàn thành chương trình rèn luyện đội viên" năm học 2020 - 2021 của cô và trò thật vui và ý nghĩa. Hướng đến chào mùng kỉ niêm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021).

  

 


  


 


Bài viết liên quan