Bài 6- Vẽ tiếp hoạ tiết lớp 3 và vẽ màu vào hình vuông - Người thực hiện: Tạ Thị Dương