Phương hướng nhiệm vụ năm học 2015 -2016

Tài liệu đính kèm: Tải về

PHÒNG GD&ĐT TP KON TUM                                                                                                                                                                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG TH NGÔ QUYỀN                                                                                                                                                                                                Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

                                                                                                                                      Kon Tum, ngày 18 tháng 9 năm 2015

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015 -2016

----------------------------

 

A. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

I. Tình hình số lượng đội ngũ:

1. CBVC:

Tổng số 51 người, trong đó có 3 CBQL, 35 giáo viên trực tiếp giảng dạy(1 GV Tiếng Anh hợp đồng),  1 giáo viên tổng phụ trách Đội và 12 nhân viên (1 kế toán, 1 y tế, 1 thư viện, 1 văn thư, 1 bảo vệ, 7 cấp dưỡng).

*Trình độ chuyên môn nghiệp vụ CBQL-GV đạt trên chuẩn là 38/39 tỷ lệ 97,4%, trong đó:

          - Đại học: 36/39 tỷ lệ 92,3%; Cao đẳng âm nhạc: 2/39 tỷ lệ 5,1%; Trung cấp Mĩ thuật: 1/39 tỷ lệ 2,6%.

- Giáo viên giỏi các cấp: 29/36 tỷ lệ 80,6%, trong đó có 1 cấp Quốc gia; 2 cấp tỉnh; 8 cấp TP và 18 cấp trường.

*Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của nhân viên không tính bảo vệ và cấp dưỡng: 3  đại học ( văn thư, thư viện, kế toán)- 1trung cấp y tế.

*Đảng viên trong đội ngũ CBQL-GV: 22/39 tỷ lệ 56,4%, trong đó: BGH 1/3 tỷ lệ 33,3%; Giáo viên 21/36 tỷ lệ 58,3%

2. Lớp, học sinh:

 

Khối

Số lớp

Tổng số

HS

Nữ

Dân tộc

Nữ Dân tộc

HS mới tuyển

HS bán trú

Con Thương binh

HS nghèo

HS khuyết tật

1

4

160

74

8

2

160

96

0

 

1

2

5

191

96

7

4

2

108

0

6

 

3

5

176

76

3

2

2

94

0

0

 

4

4

144

62

6

1

2

65

0

2

1

5

4

136

58

1

0

1

44

0

3

 

T/C

22

807

366

25

9

167

407

0

11

2

 

- Có 09 lớp bán trú với 407 HS.

II.Tình hình cơ sở vật chất:

- Phòng học: 23 (01 phòng dạy Tin học với 33 máy vi tính kết nối internet cáp quang tốc độ cao)

- Có thư viện và phòng đọc đạt tiêu chuẩn.

- 01 phòng y tế + phòng hoạt động Đội.

- 01 phòng Hội đồng giáo viên.

- Có đủ phòng làm việc cho BGH; kế toán, văn phòng. Hệ thống máy tính các phòng làm việc khu hiệu bộ được kết nối mạng internet, mạng LAN.

- Hệ thống phòng ăn, ngủ, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ HS bán trú đảm bảo đầy đủ, đáp ứng được yêu cầu.

III. Thuận lợi- khó khăn:

1. Thuận lợi :

- Cấp uỷ Đảng, Chính quyền, Hội cha mẹ học sinh thật sự quan tâm và có trách nhiệm với sự nghiệp giáo dục của địa phương nói chung và nhà trường nói riêng.

- Được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Phòng giáo dục và đào tạo TP; lãnh đạo trực tiếp của chi bộ nhà trường.

- 100% HS được học 2 buổi/ngày. Điều kiện về CSVC, thiết bị dạy học tương đối thuận lợi và đầy đủ.

2. Khó khăn:

- Chưa có phòng giáo dục nghệ thuật; phòng học Tiếng Anh, bàn ghế 2 lớp 3 chưa phù hợp với phương pháp dạy học của mô hình trường học mới.

-Phòng máy được cấp đã trên 10 năm, cấu hình chậm, thường  xuyên phải sửa chữa

B. NHỮNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

- Căn cứ Công văn 4323/BGDĐT-GDTH ngày 25 tháng 8 năm 2015 của Bộ Giáo dục & Đào tạo; Công văn số 1037/SGD&ĐT-GDTH ngày15 tháng 9 năm 2015 của Sở  Giáo dục & Đào tạo; Công văn số 434/PGD&ĐT-GDTH ngày 17  tháng 9 năm 2015 của Phòng Giáo dục & Đào tạo TP Kon Tum về  Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học, năm học 2015- 2016;

- Căn cứ tình hình thực tế của trường tiểu học Ngô Quyền;

 Năm học 2015 - 2016 là năm học toàn ngành tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 88/2014/QH 13 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Năm học tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tiếp tục thực hiện nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành phù hợp với thực tế nhà trường, toàn trường tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

I. Phát huy hiệu quả, tiếp tục thực hiện nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua.

1. Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, củng cố kết quả cuộc vận động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo".

- Thực hiện nội dung giáo dục "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong các môn học và hoạt động giáo dục.

- Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tạo cơ hội, động viên, khuyến khích giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo. Xây dựng và nhân điển hình sáng về đạo đức, sâu về chuyên môn, sắc về nghiệp vụ góp phần nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ giáo viên.

-Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 17/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 ban hành quy định về dạy thêm học thêm, công văn số 5584/BGDĐT ngày 23/8/2011 và công văn số 1012/SGD&ĐT- KHTC ngày 7/8/2014 v/v chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục.

- Tiếp tục triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng học sinh, tổ chức nhiều hoạt động nhằm phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi, HS năng khiếu.

2. Tiếp tục thực hiện sáng tạo các nội dung của hoạt động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, chú trọng các hoạt động :

- Giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho hs thông qua các môn học, hoạt động giáo dục và xây dựng quy tắc ứng xử văn hoá. Nhà trường chủ động phối hợp với gia đình và cộng đồng trong giáo dục đạo đức và kĩ năng sống cho hs. Thông tư số 07/2014/TT-BGDĐT ngày 14/3/2014 qui định về hoạt động chữ thập đỏ trong trường học.

- Đẩy mạnh phong trào xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, giữ gìn nhà vệ sinh luôn sạch sẽ.

- Tổ chức trò chơi dân gian và các hoạt động vui chơi, giải trí, các hoạt động văn hoá, thể thao, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khoá phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường và địa phương.

- Tập trung trang trí lớp học theo mô hình trường học mới thân thiện và khai thác tốt các công cụ có sẵn trong lớp học phục vụ bài giảng đạt hiệu quả.

- Thực hiện tốt việc bàn giao chất lượng giáo dục. Tổ chức lễ ra trường trang trọng, tạo dấu ấn sâu sắc cho học sinh hoàn thành chương trình tiểu học trước khi ra trường.

II. Thực hiện kế hoạch giáo dục:

1. Thực hiện kế hoạch giáo dục:

- Tổ chức học 10 buổi/tuần cho học sinh toàn trường.

- Về nội dung: Giáo viên được chủ động bố trí thời gian và nội dung hợp lí đối với các hoạt động dạy học và giáo dục để thực hiện chương trình và tài liệu học qui định; thực hành kiến thức đã học và tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động thực tế tại địa phương; học sinh tự học theo tài liệu hướng dẫn học để hoàn thành yêu cầu học tập ngay tại lớp, không giao bài tập cho hs làm thêm ở nhà. Chú trọng bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu; dạy học các môn học tự chọn; tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, câu lạc bộ, hoạt động ngoại khoá…

          - Tổ chức ăn ở bán trú cho học sinh theo nguyện vọng của cha mẹ học sinh, chú trọng rèn luyện nề nếp, tổ chức ăn, ngủ, sinh hoạt,... Tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm để đảm bảo sức khoẻ học sinh.

- Vận động cha mẹ học sinh tự nguyện đóng góp tiền của, công sức đầu tư phương tiện, CSVC cho trường lớp học 2 buổi/ ngày và tổ chức bán trú.

2. Kế hoạch thời gian năm học:

Thực hiện theo QĐ 1747 /UBND-VX ngày 10/8/15 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 và các văn bản hướng dẫn của các cấp giáo dục.

III. Thực hiện Chương trình, sách, thiết bị dạy học:

1. Chương trình:

a) Đối với lớp 1: Tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông theo Quyết định 16/ 2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Tài liệu Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học ở tiểu học và chương trình Tiếng việt Công nghệ giáo dục.

b)    Đối với lớp 2.3.4.5: dạy theo chương trình của mô hình trường học mới VNEN.

          - Thực hiện chương trình các môn học một cách linh hoạt, điều chỉnh tài liệu học giúp học sinh tự học đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với đối tượng học sinh theo hướng phát triển năng lực học sinh. Tăng cường các hoạt động thực hành vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, chú trọng giáo dục đạo đức, giá trị sống, rèn kĩ năng sống, hiểu biết xã hội cho học sinh.

- Việc tích hợp dạy học tiếng Việt và các nội dung giáo dục (bảo vệ môi trường; bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; quyền và bổn phận của trẻ em; bình đẳng giới; an toàn giao thông; phòng chống tai nạn thương tích; phòng chống HIV/AIDS ...) vào các môn học và hoạt động giáo dục cần đảm bảo tính hợp lí, hiệu quả, không gây áp lực học tập đối với học sinh.

- Thực hiện dạy học tiếng Anh theo chương trình mới 4 tiết/ tuần, Tin học tự chọn 2 tiết/tuần từ lớp 3 đến lớp 5. Nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Anh và Tin học. Tạo điều kiện để GV dạy môn Tiếng Anh, Tin học được dự giờ, trao đổi học tập kinh nghiệm lẫn nhau giữa các trường trong cụm. Chú trọng bồi dưỡng HS có năng khiếu môn Tiếng Anh, Tin học tham gia thi ôlympic toán- tiếng Anh các cấp đạt kết quả tốt. Triển khai dạy học môn Mĩ thuật theo phương pháp mới.

2. Sách: Sách quy định tối thiểu đối với mỗi học sinh: (thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT)

3. Thiết bị dạy học:

- Quản lý tốt việc sử dụng và bảo quản đồ dùng dạy học hiện có. Tăng cường làm thêm đồ dùng dạy học phục vụ các tiết dạy, đảm bảo ít nhất 2/3 số tiết lên lớp có sử dụng đồ dùng dạy học; mỗi tổ chuyên môn làm 1 đồ dùng dạy học có giá trị để dự thi các cấp.

- Vận động CMHS tham gia cùng với giáo viên và học sinh để trang trí lớp học. Tăng cường khai thác công cụ có sẵn trong lớp học phục vụ cho bài giảng trên lớp.

IV. Đổi mới phương pháp dạy học :

-  Giao trách nhiệm thực hiện nội dung chương trình môn học phân phối theo từng tuần cho tổ chuyên môn và giáo viên chủ động điều chỉnh hướng dẫn học đối với từng bài cụ thể và sát với đối tượng học sinh.

- Đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng dẫn tại công văn số 86/GPE-VNEN ngày 18/3/2014. Thực hiện tốt quĩ 1 phục vụ cho hoạt động chuyên môn theo qui định sổ tay thực hiện dự án và các văn bản chi tiêu của Bộ tài chính.

- Tổ chức đánh giá 4 năm triển khai mô hình trường học mới để rút kinh nghiệm.

- Tất cả các tổ chuyên môn, giáo viên phải xây dựng kế hoạch dự giờ, thao giảng cụ thể từng tháng, từng tuần và phải thực hiện nghiêm túc kế hoạch đã đề ra. Cải tiến việc tổ chức dự giờ, thao giảng đảm bảo tính hiệu quả, thực chất; chú trọng việc góp ý rút kinh nghiệm sau tiết dạy.

- Mỗi giáo viên phải nghiên cứu kĩ thiết kế (TVCGD lớp 1), điều chỉnh hướng dẫn học(các lớp VNEN) trước khi lên lớp.

- Triển khai các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, giáo dục theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực tự học, phát triển năng lực học sinh, chú trọng việc nhận xét động viên học sinh trong quá trình học tập.

- Thực hiện đổi mới đồng bộ phương pháp dạy, phương pháp học theo mô hình  VNEN ở lớp 2.3.4.5: Chú trọng các kĩ năng bao quát lớp, hỗ trợ học sinh học tập, hướng dẫn học sinh điều hành nhóm học tập, kĩ năng điều chỉnh nhịp độ học tập… Phát huy vai trò của hội đồng tự quản nhằm hình thành, phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh. Quay phim các tiết học điển hình đưa lên trang web của trường.

- Tập trung đầu tư cho lớp 1, đảm bảo chất lượng ngay từ lớp đầu cấp, dạy học theo tài liệu Tiếng việt lớp 1 công nghệ giáo dục.

V. Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh:

 - Quán triệt và thực hiện nghiêm túc đánh giá học sinh tiểu học theo TT 30/ 2014 TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ giáo dục đào tạo v/v Ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học. Tổ chức chuyên đề về đổi mới kiểm tra, đánh giá ở các tổ chuyên môn.

- Tiếp tục thực hiện đổi mới đánh giá kết quả học tập học sinh qua các khâu: học sinh tự đánh giá, đánh giá đồng đẳng, coi trọng việc đánh giá thường xuyên bằng nhận xét theo hướng động viện, khích lệ học sinh là chính, tôn trọng sự khác biệt ở mỗi học sinh, không so sánh năng lực học tập giữa các học sinh; đổi mới thông tin liên lạc về kết quả học tập của học sinh với gia đình…

- Thực hiện có hiệu quả  việc bàn giao chất lượng học tập của HS lớp dưới lên lớp trên giữa các khối lớp trong trường và giữa trường tiểu học với trường THCS đối với học sinh hoàn thành chương trình bậc tiểu học.

VI. Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học; duy trì xây dựng trường chuẩn Quốc gia và trường tiểu học chất lượng cao:

- Chú trọng công tác điều tra, cập nhật số liệu về phổ cập giáo dục tiểu học trên địa bàn 12 tổ dân phố; huy động hết số trẻ trong độ tuổi ra lớp, duy trì sĩ số học sinh. Nâng cao chất lượng giáo dục để duy trì kết quả phổ cập tiểu học đúng độ tuổi.

- Duy trì và nâng cao các tiêu chí trường chuẩn Quốc gia mức 2 theo thông tư 59/2012/TT-BGD ĐT ngày 28/ 12/12 của Bộ giáo dục đào tạo đã được UBND tỉnh công nhận ngày 4/7/2013.

- Duy trì và giữ vững tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3 đã được Giám đốc Sở GD&ĐT công nhận ngày 2/5/2013 về kết quả đánh giá ngoài  theo Thông tư số 42/ TTT- BGD ĐT về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục.

VII. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục:

1.     CBQL tự bồi dưỡng nâng cao năng lực theo Chuẩn Hiệu trưởng trường Tiểu học qui định tại TT số 14/2011/TT-BGD ĐT  ngày 8/4/2014. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới quản lý và chỉ đạo; vận dụng tốt các phần mềm báo cáo thống kê chính xác, kịp thời. Làm tốt công tác tham mưu với địa phương, công tác tuyên truyền,  phối hợp với phụ huynh, tranh thủ sự giúp đỡ của toàn xã hội để xây dựng nhà trường vững mạnh về mọi mặt.

2. Về đánh giá, xếp loại GV hàng năm theo chuẩn nghề nghiệp GVTH: Tiếp tục quán triệt Quyết định số 14/2007/QĐ-BGD ĐT ngày 04/5/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Công văn số 616/BGD&ĐT-NGCBQLGD, ngày 05/02/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn đánh giá GV theo Chuẩn nghề nghiệp cho đội ngũ GV. Tổ chức rút kinh nghiệm về đánh giá GV; đảm bảo thực hiện đúng nội dung và qui trình.

3. Về bồi dưỡng GV và tự bồi dưỡng thường xuyên:

- Thực hiện bồi dưỡng giáo viên theo kế hoạch chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học (ban hành theo Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011) và qui chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học (ban hành theo TT số 26/TT-BGD ĐT  ngày 10/7/2012 của Bộ giáo dục và đào tạo).

- Mỗi GV phải xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng theo phương châm: “ Học mọi nơi- học mọi lúc- học mọi người- học trên mọi phương tiện” nhằm nâng cao trình độ, năng lực CM-NV nắm bắt kịp thời những đổi mới trong chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ năm học.

4. Tăng cường vai trò của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trong tổ chức dạy học và quản lý nhà trường; thực hiện “3 công khai” và “4 kiểm tra” theo nội dung hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Phát huy vai trò của Tổ trưởng chuyên môn, đội ngũ GV cốt cán trong nhà trường nhằm thực hiện hiệu quả công tác bồi dưỡng GV. Tổ chức bồi dưỡng GV một cách linh hoạt, thông qua sinh hoạt CM trường, cụm trường và tự bồi dưỡng theo từng chuyên đề.

5. Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi theo Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/07/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên. Tổ chức hội thi GVCN giỏi theo TT 43/ 2012/ TT-BGD ĐT ngày 26/12/12 của Bộ giáo dục đào tạo.

6. Đẩy mạnh phong trào viết SKKN, đề tài NCKHSPƯD, làm đồ dùng dạy học và phong trào thi soạn giáo án điện tử Elearning trong đội ngũ giáo viên.

7. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học. Thành lập tổ cốt cán về CNTT cấp trường. Mỗi tổ chuyên môn gửi một bài (tin hoạt động)/ tháng cho nhà trường, mọi hoạt động của nhà trường được đăng tải lên trang web kịp thời làm phong phú trang web của trường.

VIII. Một số hoạt động khác.

- Thi “Vở sạch- chữ đẹp” cấp trường.

- Dự thi  IOE, giải toán trên Internet đối với lớp 3.4.5, giải toán bằng tiếng Anh đối với lớp 4 đạt giải ở các cấp.

- Mỗi tổ khối chuyên môn luyện tập 2 tiết mục văn nghệ chào mừng 33 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

- Dự thi đêm hội trăng rằm cấp tỉnh.

          - Tham gia giải bóng đá mini, điền kinh, cờ vua, cờ tướng HS tiểu học các cấp. Thành lập câu lạc bộ bóng bàn hoạt động hiệu quả

- Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp sôi nổi, thiết thực, phù hợp góp phần nâng cao chất lượng GD toàn diện.

- Duy trì hoạt động thư viện xanh ngoài sân trường, thư viện mở tại các lớp học;  dự thi thiếu nhi kể chuyện giới thiệu sách….

- Tham gia sinh hoạt cụm chuyên môn và các hoạt động quyên góp, giúp đỡ, ủng hộ,... theo kế hoạch chỉ đạo của các cấp.

- Đẩy mạnh xây dựng trường, lớp “Xanh- Sạch- Đẹp”. Triển khai hoạt động y tế học đường; thiết lập hồ sơ theo dõi sức khỏe HS. Thực hiện tốt công tác Bảo hiểm y tế, theo quy định. Tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy; phòng chống tai nạn thương tích và các loại dịch bệnh, các bệnh học đường trong nhà trường, lớp học, các hoạt động quyên góp, giúp đỡ, ủng hộ,... theo kế hoạch chỉ đạo của các cấp.

C. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN :

1. Về tư tưởng, chính tri, giáo dục đạo đức lối sống.

a) Đối với CB-VC:

- 100% CB-VC hưởng ứng và cam kết thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua. Thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của Ngành, nội qui của nhà trường, đảm bảo nề nếp, kỷ cương. Không có CB-VC vi phạm đạo đức Nhà giáo, vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình.

b) Đối với học sinh:

- 100% học sinh thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của học sinh và nội qui trường lớp.

- 100% học sinh thực hiện tốt luật an toàn giao thông, biết lễ phép với mọi người, mạnh dạn, tự tin trong học tập và mọi hoạt động.

- 100% lớp tích cực tham gia hoạt động tập thể; tích cực làm theo 5 điều Bác Hồ dạy.

2. Về công tác PCGDTH:

- 100% GV thực hiện tốt nhiệm vụ công tác PCGD theo địa bàn được phân công. Huy động 100% trẻ 6 tuổi trong địa bàn vào học lớp 1. Nâng cao chất lượng giáo dục để duy trì kết quả phổ cập tiểu học đúng độ tuổi.

- Duy trì sĩ số HS 100%.

3. Về chất lượng giáo dục:

- Phấn đấu 100% HS hoàn thành chương trình lớp học.

- Có học sinh đạt giải các cấp về dự thi  IOE, giải toán trên Internet, giải toán bằng tiếng Anh đối với lớp 4 .

4. Về công tác dạy của GV:

- 100% giáo viên thực hiện tốt qui chế chuyên môn, kiểm tra đánh giá học sinh đúng qui định.

- Mỗi giáo viên có đủ bộ hồ sơ chuyên môn theo qui đinh; 100% hồ sơ khá tốt, trong đó 80% tốt trở lên.

- 100% giáo viên tích cực tự học, tự bồi dưỡng để nắm bắt kịp thời những đổi mới trong chuyên môn, nâng cao tay nghề; vận dụng tốt các kỹ thuật dạy học đã được bồi dưỡng vào giảng dạy; 100% giáo viên khá giỏi về chuyên môn trong đó có 80% trở lên đạt giáo viên giỏi các cấp. Tham gia dự thi giáo viên giỏi cấp tỉnh, phấn đấu có 5 GV giỏi tỉnh.   

- Thao giảng 6 tiết /năm/GV trong đó có ít nhất 1 tiết ƯDCNTT ( 3 tiết/ HK); Dự giờ: 35 tiết/GV/năm, 50 tiết/ TTCM/ năm, có kế hoạch dự giờ, thao giảng cụ thể.

- Tổ chức thi GVCN giỏi cấp trường và dự thi cấp Tỉnh, phấn đấu có ít nhất 2 GVCN giỏi cấp Tỉnh.

- Tổ chức chuyên đề toàn trường ít nhất 5 chuyên đề/năm. Tổ chuyên môn tổ chức ít nhất 4 chuyên đề/năm.

- Mỗi tổ chuyên môn  có ít nhất 01 đồ dùng dạy học và 1 sản phẩm Elearning có chất lượng để dự thi các cấp đạt hiệu quả. Sử dụng triệt để đồ dùng dạy học sẵn có và khai thác tốt các công cụ trong lớp học phục vụ các tiết dạy trên lớp.

- Tăng cường viết SKKN hoặc đề tài NCKHSPƯD, vận dụng tốt 20 đề tài đã được các cấp công nhận, phấn đấu có thêm 3 đề tài mới đạt cấp TP trở lên.

5. Về các hoạt động khác:

- Tổ chức thi viết chữ đẹp cấp trường. Mỗi lớp có 70% HS được xếp loại VSCĐ loại A và 30% loại B.

- Duy trì múa hát tập thể và các trò chơi dân gian; tổ chức tốt các buổi sinh hoạt ngoại khóa theo chủ điểm hàng tháng; thực hiện tốt chương trình hoạt động của Đội và Sao nhi đồng. Tổ chức sinh hoạt tập thể cuối kì cho đội viên.

- Thành lập các câu lạc bộ: bóng bàn, viết chữ đẹp, giải toán, tiếng Anh qua mạng, câu lạc bộ hội họa. Tổ chức giải bóng đá, bóng bàn và các môn điền kinh… để phát triển toàn diện học sinh.

- Tăng cường công tác y tế trường học, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho bếp ăn bán trú; 100% lớp có nề nếp vệ sinh lớp học tốt, bàn ghế kê đúng qui định; lớp bảo đảm đủ ánh sáng; trang trí lớp học theo mô hình trường học mới.      

- 100% CBVC và các lớp hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua, các đợt vận động quyên góp, ủng hộ do các cấp phát động đạt kết quả tốt.

- Xây dựng tập thể lớp Tiên tiến: phấn đấu 70% tập thể lớp được công nhận tập thể lớp Tiên tiến.

D. ĐĂNG KÍ DANH HIỆU THI ĐUA:

1. Tập thể:

 - Trường: Phấn đấu đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc và đạt các tiêu chuẩn:

+ Duy trì và giữ vững danh hiệu trường chuẩn Quốc gia mức độ 2

+ Duy trì  tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3.

+ Trường học văn hoá.

+ Trường học an toàn.

     - CĐCS vững mạnh xuất sắc đề nghị LĐLĐ Tỉnh tặng bằng khen

- Đội TNTP đạt danh hiệu Liên đội mạnh cấp tỉnh.

- Hội CMHS vững mạnh .

2. Cá nhân:

90% CB-VC đạt Lao động tiên tiến trở lên, trong đó có từ 10-> 12 người đạt CSTĐ các cấp.

E. NHỮNG GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Làm tốt công tác tham mưu cho các cấp; tạo sự đồng thuận, ủng hộ của phụ huynh, nhân dân và CB-VC trong toàn trường. Xây dựng khối đoàn kết, nhất trí trong mọi công việc.

2. Chú trọng công tác xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường. Kịp thời điều chỉnh những bất hợp lý trong quá trình triển khai kế hoạch. Phân công nhiệm vụ cụ thể, gắn trách nhiệm đến từng cá nhân.

3. Tăng cường công tác quản lý của hiệu trưởng: Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ; xây dựng và thực hiện nghiêm túc qui chế dân chủ, nội qui cơ quan, quy chế công khai; quy chế chi tiêu nội bộ trong nhà trường; phân công nhiệm vụ cho viên chức cụ thể; thành lập các hội đồng tư vấn sinh hoạt có hiệu quả. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm định chất lượng dạy học nghiêm túc.

4. Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng CM-NV, tăng cường công tác GD chính trị tư tưởng cho đội ngũ CB-VC, nâng cao ý thức đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức, tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy, giáo dục và trong từng công việc hàng ngày.

5. Phát huy tối đa tính tự chủ trong công việc của tổ chuyên môn và đổi mới nội dung sinh hoạt chuyên môn ở tổ như kiểm tra, bồi dưỡng CM, mở chuyên đề, dự giờ, thao giảng, làm đồ dùng dạy học, trao đổi kinh nghiệm trong giáo dục, trong giảng dạy.

6. Phối hợp cùng Hội CMHS đẩy mạnh công tác XHHGD, từng bước bổ sung CSVC, thiết bị phục vụ dạy-học đáp ứng yêu cầu của trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 và đạt tiêu chuẩn chất lượng GD cấp độ 3.

7. Chủ động triển khai kế hoạch bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu ngay từ đầu năm học. Tổ chức nghiêm túc, có hiệu quả các cuộc thi GV giỏi, đẩy mạnh chất lượng các câu lạc bộ để tham gia có hiệu quả các cuộc thi IOE, giải toán trên Internet, giải toán bằng tiếng Anh đối với lớp 4, thi “Vở sạch- Chữ đẹp”; ... góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng trong nhà trường bảo đảm hiệu quả công tác thi đua đúng thực chất.

8. Phối hợp chặt chẽ với CĐCS chỉ đạo các nội dung, giải pháp cụ thể để thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua trong toàn trường.

9. Hợp đồng NV cấp dưỡng nấu ăn giỏi để đảm bảo việc chăm sóc sức khỏe học sinh. Quản lý tốt việc thu, chi các loại quĩ trong nhà trường theo các văn bản hướng dẫn của các cấp./.

H. KIẾN NGHỊ

1/ Đối với Phòng GD&ĐT TP và UBNDTP:

          - Đầu tư cho trường 1 phòng máy để dạy Anh văn.

2/ Đối với Cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương:

 Tuyên truyền, vận động nhân dân, CMHS, các tổ chức, cá nhân tự nguyện ủng hộ kinh phí xã hội hóa giáo dục cho nhà trường để xây dựng, cải tạo, sửa chữa các hạng mục CSVC đã được hội CMHS đề nghị cuối năm học 2014- 2015 làm khang trang trường lớp phục vụ tốt cho việc dạy và học của nhà trường.

  *Trên đây là toàn bộ  phương hướng nhiệm vụ  năm học 2015 - 2016 của Trường Tiểu học Ngô Quyền đã được thông qua hội nghị CB-VC. Phát huy những thành tích đã đạt được, toàn thể CB-VC và học sinh nhà trường quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học mới./.

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                                                                                        Hiệu trưởng

-          UBND phường Thống Nhất (B/c)

-          Phòng GD&ĐT Kon Tum (B/c)

-          Các đoàn thể  của trường( T/h)

-         Lưu VP                                                                                                                                                                                                                      VŨ THỊ VÂN

Bài viết liên quan