Kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2015-2016

TRƯỜNG TH NGÔ QUYỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

----------------------

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

Năm học 2015-2016

 

Thời gian

Nội dung

 

 

8/2015

- Năm tình hình các hoạt động chuyên môn; phân công chuyên môn .

- Xếp thời khoá biểu.

- Hoàn thành báo cáo số liệu chuyên môn đầu năm 2015-2016 .

- Tựu trường (17/8) và học tuần 1/2015-2016 : 24/8/2015

-  GVCN lớp tự tổ chức kiểm tra  nắm tình hình chất lượng môn Toán -Tiếng Việt.( Dựa theo đề cuối năm học 2014 – 2015.

- Tổ chức bồi dưỡng các chuyên đề theo qui định của PGD&ĐT.

- Khối 2,3,4,5 VNEN xây dựng kế hoạch dạy học môn T,TV.TNXH – KSĐ

- Khối 1 thực hiện dạy Tiếng Việt 1 CGD

- Thực hiện tuần sinh hoạt tập thể từ 17/8

9/2015

- Tổ chức khai giảng năm học mới.(5/9/2015)

- Tham gia xây dựng kế hoạch năm học 2015-2016.

-  Lập kế hoạch chuyên môn năm học mới.

- Các tổ chuyên môn, giáo viên xây dựng kế hoạch : phụ đạo học sinh yếu ,bồi dưỡng học  sinh giỏi, rèn vở sạch chữ đẹp, giáo dục kĩ  năng sống: 20/9/2015

- Tổ chức chuyên đề : Giáo dục Đạo đức-ATGT cho HSTH ở các tổ chuyên môn.

- Tổ chức chuyên đề cấp trường: "Tích hợp nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả."

- Tham gia tôt Hội nghị CBVC năm học 2015 - 2016.

-  Hội nghị PHHS đầu năm (6/9/2015)

- Thực hiện dạy học tuần 2,3,4,5,6 HKI.

- Xây dựng kế hoạch đánh giá Chuẩn NNGVTH. ( Trường ,Tổ)

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2015 – 2016.

- Hoàn thành phân công phân công chuyên môn tháng 9/2015 ( khi đội ngũ ổn định)

 

 

 

 

10/2015

- Dạy học tuần : 7,8,9,10

- KT,GVCN khảo sát chất lượng TV, Toán theo Chuẩn KT-KN (tuần 9,10)

- Dự giờ tiết 1.( Đánh giá Chuẩn NNGVTH): Môn Tiêng Việt.

- Kiểm tra toàn diện 2 giáo viên. ( Nguyễn Thị Thanh Thủy; Lâm Thị Minh Trang)

- Kiểm tra chuyên đề: Chấm chữa bài và nhận xét của gv qua vở học sinh -  theo TT 30/BGD&ĐT .

- Tham gia chuyên đề " Dạy TV1 CGD" tại trường TH Lê Lợi.(31/10/2015)

- Tham gia chuyên đề Cụm chuyên môn Tiếng Anh tại trường THTHSP :" Dạy nghe, nói tiếng Anh lớp 4" - Ứng dụng CNTT vào dạy học, bàn biện pháp khắc phục trở ngại khi ứng dụng CNTT vào dạy hoc- Chia sẻ kinh nghiệm làm ĐDDH môn Tiếng Anh.(24/10/2015)

- Lập kế hoạch xây dựng câu lạc bộ Tiếng Anh, Tin, Toán - GVCN theo dõi và giúp học sinh tham gia giải Toán, Tiếng Anh qua mạng.

- Tổ khối đăng kí danh sách GV dự thi GVDG; GVCNG cấp trường.

 

11/2015

- Dạy học tuần :11,12,13,14

- Dự giờ tiết 2.( Đánh giá Chuẩn NNGVTH): Môn toán

- Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường : SKKN,NCKHSPUD.

- Kiểm tra toàn  diện: 2 giáo viên. ( Thu Hà; Thúy Huệ).

- Kiểm tra chuyên đề: Hồ sơ điều chỉnh hoạt động học của giáo viên.

- Kiểm tra toàn diện Tổ 3.

- Tổ chức chuyên đề cấp trường :" Nâng cao chất lượng dạy học môn toán theo VNEN."

- Tổ chức  chuyên đề Cụm Tiếng Anh :" Dạy đọc , viết Tiếng Anh lớp 3."- Bàn biện pháp nâng cao chất lượng cho học sinh khối 5 thông qua các cuộc thi IOE,OTE.(28/11/2015)

 - GVCN theo dõi và giúp học sinh tham gia giải Toán, Tiếng Anh qua mạng ; lập danh sách học sinh dự thi cấp trường.

- Chuẩn bị nội dung tổ chức thi " GVCN giỏi " cấp trường.

 

12/2015

- Dạy học tuần : 15,16,17,18

- Dự giờ tiết 3.( Đánh giá Chuẩn NNGVTH): Môn khác

- Kiểm tra toàn  diện: 3 giáo viên ( Cô Bảy; Cô Sửu; Cô Quý).

- Kiểm tra toàn diện  Tổ 2  và tổ văn phòng.

- Tổ chức Hội thi ĐDDH tự làm cấp trường.

- Tổ Hội  thi " Vở sạch - chữ đẹp" cấp trường.

- Tổ chức ôn tập và kiểm tra định kì cuối học kỳ I nghiêm túc.

- Tổ chức thi Toán qua mạng(IE) cấp trường .(Vòng 10 : 21-30/12/2015)

- Tổ chức thi toán qua mạng bằng Tiếng Anh cấp trường ( vòng 7: 21/12/2015)

- Tổ chức thi IOE cấp trường K 3,4,5 :(5-6/12/2015)

- Tổ chức thi tài năng Tiếng Anh cấp trường- Phòng.

- Tổ chức chuyên đề chuyên môn cấp trường  : " Vận dụng sơ đồ tư duy trong dạy học môn KSĐ 4, 5 ."

-  GV nộp :SKKN; NCKHSPUD; hoàn thành chấm công nhận gv đủ điều kiện dự thi tiết dạy GVDG.

- Tổ chức hội thảo chuyên đề trường ,cụm "Tổ chức dạy học theo điều chỉnh, bổ sung tài liệu HDH môn TV3."...tại trường TH Ngô Quyền (26/12/2015)

- Tham gia chuyên đề Tiếng Anh " Dạy phần Review lớp 4"- Thống nhất đề kiểm tra học kỳ 1 theo định hướng A1. Tại trường HVT.(12/12/2015)

- Tham gia chuyên đề cụm tin học "Rèn kỹ năng vẽ hình bằng phần mềm Paint." Tại trường Nguyễn Trải (11/12/2015).

- Thi GVCNG cấp trường.

 

1/ 2016

- Dạy học tuần 19,20,21,22 (Tuần 1,2,3,4 Học kì 2)

- Tổng hợp báo cáo học kỳ I; thống kê số liệu giữa năm học 2015-2016.

- Rút kinh nghiệm chuyên môn học kỳ I. Bổ sung kế hoạch học kì 2.

- Kiểm tra hồ sơ chuyên môn cuối kì 1.

-  Dự chuyên đề Cụm chuyên môn

- Tồ chức chuyên đề cấp trường  :" Tích hợp dạy học Tập làm văn thông qua môn kể chuyện"

- Tham gia chuyên đề Cụm tiếng Anh tại trường PĐP " Giới thiệu ngữ liệu Tiếng Anh 5"- Rút kinh nghiệm việc thực hiện TT 30/BGD&ĐT.(16/01/2016)

- Tham gia chuyên đề cụm Tin học" Rèn kỹ năng gõ bàn phím theo kiểu telex cho hs lớp 3" tại trường Võ Thị Sáu( Tuần 2: 9/01/2016)

- Kiểm tra toàn diện 3 giáo viên :( P.Hiền; Cao Hà; Thu Thúy)

- Tổ chức thi GVDG cấp trường ( 2 tiết dạy) và Kiến thức sư phạm.

- Tổ chức thi Toán qua mạng(IE) cấp trường .(Vòng 11 : 4-9/01/2016 hoặc vòng 12: 18-22/01/2016) nếu không tổ chức thi ở vòng 10.

- Tham gia thi IOE cấp TP (16,17/01/2016).

- Tham gia dự thi ĐDDH tự làm cấp TP.

- Tham gia dự thi tài năng Tiếng Anh cấp tỉnh ( Nếu có học sinh)

 

 

 

2/ 2016

Nghỉ Tết âm lịch từ ngày 01/2/2016- 14/2/2016.

-  Dạy học tuần 23,24.

-  Kiểm tra toàn diện Tổ chuyên môn khối 1; kiểm tra chuyên đề chất lượng dạy học TV1 CGD.

- Tổ hoàn thành đánh giá Chuẩn NNGVTH.

- Tham gia chuyên đề cụm " Tổ chức dạy học theo điều chỉnh, bổ sung tài liệu HDH môn khoa học 4 có sử dụng PP bàn tay nặn bột và tích hợp giáo dục tiết kiệm năng lượng."

- Tham gia thi IOE cấp Tỉnh (27,28/02/2016)

3/2016

- Dạy học tuần 25,26,27,28,29

-  Kiểm tra toàn diện : 2 giáo viên ( Cô Thắm; Cô Hương ÂN )

-  Kiểm tra toàn diện khối 4.

- Tham gia dự thi ĐDDH tự làm cấp tỉnh ( nếu có)

- Tham gia thi IOE cấp Tỉnh .

- Tham gia thi giải toán qua mạng IE cấp TP ( Vòng 15,16 :11/3/2016).

- Tham gia thi giải toán qua mạng IE cấp Tỉnh  ( Vòng 17 (23/3/2016).

- Tham gia thi  giải toán qua mạng bằng Tiếng Anh cấp TP( vòng 8: 04/3/2016)

- Tham gia thi  giải toán qua mạng bằng Tiếng Anh cấp Tỉnh ( vòng 9: 18/3/2016)

- Hoàn thành cơ bản việc đánh giá Chuẩn NNGVTH .

- Tham gia chuyên đề cụm Tiếng Anh tại trường Quang Trung " Dạy Phonics lớp 4" – Bàn biện pháp nâng cao kỹ năng nghe-nói cho học sinh .(5/3/2016)

 

4/2016

-  Dạy học tuần 29(tt),30,31,32,33.

- Tham gia sinh hoạt cụm chuyên môn Tiếng Anh tại trường LTV "Dạy ôn tập, hệ thống kiến thức cho học sinh." – Tổng kết sinh hoạt cụm Tiếng Anh. (9/4/16)

-  Tham gia chuyên đề cụm " Tổ chức dạy học theo điều chỉnh, bổ sung tài liệu HDH môn Toán hoặc TV5 có sử dụng vẽ sơ đồ tư duy."- Tổng kết sinh hoạt cụm tại trường PCT.

-  Ra đề cương ôn tập & đề kiểm tra cuối kì 2.

- Tham gia thi IOE cấp toàn quốc.( Nếu có)

- Kiểm tra toàn diện tổ khối 5.

- Tham gia thi  giải toán qua mạng bằng Tiếng Anh cấp toàn quốc nếu có cho hs K 4 ( : 8/4/2016)

- Tham gia thi IOE cấp toàn quốc lớp 5 (9/4/2016)

 

5/2016

-  Dạy học tuần 33(tt),34,35.

-  Tổ chức thi học kỳ II. ( Tuần 35:.

-  Hoàn thành các biểu mẫu báo cáo; báo cáo tổng kết năm học.

-  Vào học bạ. Kiểm tra hồ sơ CM  và kí duyệt học bạ cuối năm.

-  Xét công nhận học sinh lớp 5 Hoàn thành chương trình Tiểu học; bàn giao học sinh lớp5 cho các trường THCS.

-  Xét thi đua; đánh giá xếp loại CBGVNV cuối năm học 2015-2016.

-  Tổng kết năm học.

 

                                                                                          

 

                                                Duyệt hiệu trưởng                                                                            Người lập kế hoạch

                                                                                                                                                                    P. Hiệu trưởng

 

  

 

                                                                                         

Bài viết liên quan