KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 31

Thi GV dạy giỏi cấp thành phố (thi tiết dạy bắt buộc) theo lịch Báo cáo đánh giá, thống kê chất lượng GKII các khối lớp. Họp hội đồng cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường.

 

TRƯỜNG T.H NGÔ QUYỀN

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 31

(Từ ngày 08/4 đến ngày 13/4/2013)

TT

Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

Người

thực hiện

Người kiểm tra chỉ đạo

1

Thi GV dạy giỏi cấp thành phố (thi tiết dạy bắt buộc) theo lịch

Theo KH

Theo KH

Đ/c Hưng

2

Báo cáo đánh giá, thống kê chất lượng GKII các khối lớp.

Theo KH

TTCM, GV

Đ/c Hưng

3

Họp hội đồng cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường.

7h30, ngày 13/4

CB,GV,NV

Đ/c Thuận

4

Kiểm tra chấn chỉnh việc sử dụng e-mail cá nhân CB,GV,NV.

Tuần 31

CB,GV,NV

Đ/c Thuận

5

Triển khai thí điểm việc sử dụng sổ gọi tên ghi điểm điện tử theo CV số 200/PGD&ĐT, ngày 03/4/3013.

13/4

GV

Đ/c Loan

6

Triển khai đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013.

12/4

CB,GV,NV toàn trường

Đ/c Thuận

7

Nộp danh sách HS đăng ký dự thi kể chuyện theo sách.

10/4

TTCM; GVCN lớp

Đ/c Loan

* Công tác ch đạo - Tổ chức thực hiện:

1. CB,GV,NV cần nâng cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp; làm việc, giảng dạy vì sự phát triển của trường, lớp và chất lượng học sinh, tạo uy tín và sự yên tâm, tin tưởng đối với PHHS. Xây dựng tinh thần đoàn kết, lòng tự trọng nghề nghiệp để phát huy tác dụng nêu gương của nhà giáo.

          2. Tổ trưởng CM và GV các khối lớp cần tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc kế hoạch công tác và các nội dung chỉ đạo của hiệu trưởng hàng tháng, hàng tuần. Tập trung xây dựng nhiều giải pháp nâng cao chất lượng học sinh để kết thúc năm học với chất lượng tốt nhất.

          3. CB y tế, TPT Đội và GV các khối lớp tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục HS đi tiêu đúng hố tiêu, đi xong phải dội nước; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng nhà vệ sinh dơ bẩn dễ xảy ra dịch bệnh và ảnh hưởng đến việc đi vệ sinh của những HS khác./.

                                                                                                    Ngày 08 tháng 4 năm 2013

                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

Bài viết liên quan