Kế hoạch chuyên môn năm học 2016-2017

TRƯỜNG TH NGÔ QUYỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

----------------------

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

Năm học 2016-2017

 

Thời gian

Nội dung

 

 

8/2016

- Nắm tình hình các hoạt động chuyên môn; phân công chuyên môn.

- Xếp thời khoá biểu.

- Hoàn thành báo cáo số liệu chuyên môn đầu năm 2016-2017 .

- Tựu trường (18/8) và học tuần 1/2016-2017 : 22/8/2016

-  GVCN lớp tự tổ chức kiểm tra  nắm tình hình chất lượng môn Toán -Tiếng Việt.

( Dựa theo đề cuối năm học 2015 – 2016).

- Tổ chức bồi dưỡng các chuyên đề theo qui định của PGD&ĐT.

- Khối 2,3,4,5 VNEN xây dựng kế hoạch dạy học môn T,TV.TNXH – KSĐ

- Khối 1 thực hiện dạy Tiếng Việt 1 CGD

 

9/2016

- Tổ chức khai giảng năm học mới(5/9/2016)

- Tham gia xây dựng kế hoạch năm học 2016-2017.

-  Lập kế hoạch chuyên môn năm học mới.

- Các tổ chuyên môn, giáo viên xây dựng kế hoạch: phụ đạo học sinh chưa đạt chuẩn KTKN, bồi dưỡng học sinh năng khiếu, rèn vở sạch chữ đẹp, giáo dục kĩ  năng sống: 30/9/2016

- Tổ chức chuyên đề : "Giáo dục Đạo đức- Pháp luật" cho học sinh; hưởng ứng tháng ATGT cho HSTH ở các tổ chuyên môn.

- Triển khai chuyên đề cấp trường: "Tổ chức dạy học VNEN theo hướng đổi mới để mang lại hiệu quả cao"

- Triển khai tham gia dự thi "thiết kế giáo án điện tử Elearning" cấp tỉnh

- Tham gia tốt Hội nghị CBVC năm học 2016 - 2017.

-  Hội nghị PHHS đầu năm .

- Thực hiện dạy học tuần 2,3,4,5,6 HKI.

- Xây dựng kế hoạch đánh giá Chuẩn NNGVTH. ( Trường ,Tổ)

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2016 – 2017.

- Hoàn thành phân công chuyên môn tháng 9/2016 ( khi đội ngũ ổn định)

- Tự BDTX Mô đun 32: Dạy học phân hóa ở tiểu học; Mô đun 33: Thực hành dạy học phân hóa ở tiểu học.

- GVCN khuyến khích học sinh tham gia IE,IOE qua Internet.

- Tham gia xây dựng kế hoạch sinh hoạt các cụm chuyên môn.

- Tổ khối đăng kí danh sách GV dự thi GVDG; GVCNG cấp trường.

 

 

 

 

10/2016

- Dạy học tuần : 7,8,9,10

- KT,GVCN khảo sát chất lượng TV, Toán theo Chuẩn KT-KN (tuần 9,10)

- Dự giờ  đánh giá Chuẩn NNGVTH môn Tiêng Việt và toán.

- Tổ chức thi GVDG cấp trường.

- Kiểm tra toàn diện 2 giáo viên ( Cô Tuyết; Cô Huyền)

- Kiểm tra chuyên đề: Hồ sơ chuyên môn ( Điều chỉnh theo TT 30/BGD&ĐT) .

- Khối 4.5 tham gia chuyên đề " Dạy học phân hóa đối tượng môn TV5 để nâng cao năng lực sử dụng TV cho học sinh" tại trường TH Lê Lợi (22/10/2016)

-Tổ chức chuyên đề cấp trường ‘ dạy học phân hóa đối tượng” cho học sinh khối 1.2.3 (22/10)

- Dự giờ chuyên đề cụm TA :" Dạy trọng âm cho HS lớp 5. Chia sẻ kinh nghiệm rèn kĩ năng giao tiếp cho học sinh" tại trường Hoàng Văn Thụ(15/10)

- Dự chuyên đề tin tại trường THSP Ngụy Như Kon Tum: Học toán với phần mềm học toán 5.....(22/10/2016)

- Lập kế hoạch xây dựng câu lạc bộ Tiếng Anh, Tin, Toán - GVCN theo dõi và giúp học sinh tham gia giải Toán, Tiếng Anh qua mạng.

- Tự BDTX Mô đun 32 : Dạy học phân hóa ở tiểu học;  Mô đun 33: Thực hành dạy học phân hóa ở tiểu học.

 

11/2016

- Dạy học tuần :11,12,13,14

- Tham dự thi giáo viên dạy giỏi cấp TP

- Kiểm tra toàn  diện 2 giáo viên (Cô Hoàn; Cô Lan Phương).

- Kiểm tra toàn diện Tổ 3.

- Tổ chức chuyên đề cấp trường :" Việc dạy phân hóa để nâng cao chất lượng dạy học môn toán".

- Tổ chức chuyên đề cụm tại trường Ngô Quyền: tin 4, Bài dạy "Sử dụng phím shift".....(12/11/2016)

- Tổ chức thi tài năng Tiếng Anh cấp trường.

-   Dự giờ chuyên đề cụm TA:" Dạy đọc - viết Tiếng Anh 3. Bàn biện pháp nâng cao chất lượng cho học sinh thông qua các cuộc thi IOE, OTE" tại trường LHP(12/11)

 - GVCN theo dõi và giúp học sinh tham gia giải Toán, Tiếng Anh qua mạng ; lập danh sách học sinh dự thi cấp trường.

- Hoàn thành Tự học Mô đun 32: Dạy học phân hóa ở tiểu học. Mô đun 33: Thực hành dạy học phân hóa ở tiểu học.

 

12/2016

- Dạy học tuần : 15,16,17,18

- Dự giờ tiết 3( Đánh giá Chuẩn NNGVTH): Môn khác

- Kiểm tra toàn  diện 2 giáo viên ( Cô Phượng; Cô Bình).

- Kiểm tra toàn diện  Tổ 2  và tổ văn phòng.

- Tổ Hội  thi " Vở sạch - chữ đẹp" cấp trường.

- Tổ chức ôn tập và kiểm tra định kì cuối học kỳ I nghiêm túc.

- Tổ chức thi Olympic Tiếng Anh cấp trường (3,4/12/2016)

- Tổ chức thi Toán- Tiếng Anh qua mạng cấp trường (Vòng 7 : 19-30/12/2016)

- Tổ chức thi toán (IE) qua mạng  cấp trường ( vòng 10,11,12: 19/12/2016 đến 07/01/2017)

- Tổ chức chuyên đề chuyên môn cấp trường  :" Việc dạy phân hóa để nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Việt"

- Tổ chức hội thảo chuyên đề trường, cụm "Tổ chức dạy học mỹ thuật theo phương pháp mới."...tại trường TH Ngô Quyền (24/12/2016)

- Tham gia chuyên đề cụm tin học, bài dạy "Di chuyển hình lớp 3." Tại trường Lương Thế Vinh (10/12/2016).

-Tiếp tục tham dự thi giáo viên dạy giỏi cấp TP

- Tự BDTX Mô đun 34: Công tác chủ nhiệm ở trường tiểu học. Mô đun 35: GVCN trong các hoạt động ở trường tiểu học.

1/ 2017

- Vào chương trình kì II từ 2/1/2017- Dạy học tuần 19,20,21

- Nghỉ têt Âm lịch từ 23/01/2017 đến 5/2/2017

- Tổng hợp báo cáo học kỳ I; thống kê số liệu giữa năm học 2016-2017.

- Rút kinh nghiệm chuyên môn học kỳ I. Bổ sung kế hoạch học kì 2.

- Kiểm tra hồ sơ chuyên môn cuối kì 1.

-  Dự chuyên đề Cụm chuyên môn.

- Tham gia thi IOE cấp TP.

- Tồ chức chuyên đề cấp trường :" Sử dụng phần mềm trong dạy học môn Toán, Tiếng Việt"

- Tham gia chuyên đề Cụm tiếng Anh tại trường Quang Trung "  Giới thiệu ngữ liệu Tiếng Anh 5. Bàn biện pháp nâng cao chất lượng rèn kỹ năng nghe – nói cho học sinh" (14/01)

- Tham gia dự thi tài năng Tiếng Anh cấp tỉnh ( Nếu có học sinh).

 

 

 

 

2/ 2017

-  Dạy học tuần 22,23,24,25

-  Kiểm tra toàn diện Tổ chuyên môn khối 1; kiểm tra chuyên đề chất lượng dạy học TV1 CGD.

-  Kiểm tra toàn diện 3 giáo viên ( Cô Hà (A); Cô P.Hà; Cô Quyên )

- Tổ hoàn thành đánh giá Chuẩn NNGVTH.

- Tổ chức thi ĐDDH cấp trường.

- Tham gia thi violympic toán bằng Tiếng Anh, Tiếng Việt cấp TP.

- Chuẩn bị nội dung bình chọn " GVCN giỏi " cấp trường.

- Tham gia chuyên đề cụm " Vận dụng dạy học phân hóa đối tượng đối với môn toán 4." Tại Trường TH Triệu Thị Trinh (25/02/2017)

- Tham gia chuyên đề cụm tin học lớp 4, bài dạy " Trình bày chữ đậm ,nghiêng."... Tại Trường TH Phan Đình Phùng (18/02/2017).

- Tham gia thi IOE cấp Tỉnh (27,28/02/2016)

- Tự BDTX Mô đun 34: Công tác chủ nhiệm ở trường tiểu học. Mô đun 35: GVCN trong các hoạt động ở trường tiểu học

3/2017

- Dạy học tuần 25 (tt),26,27,28,29

- Tổ chức kiểm tra GKII  ( 2 môn T- TV khối 4,5)

-  Kiểm tra toàn diện 3 giáo viên ( Cô M. Huệ ; Cô Thùy; Cô Dương )

-  Kiểm tra toàn diện khối 4.

- Tổ chức bình chọn " GVCN giỏi " cấp trường.

- Tổ chức chuyên đề Dạy nghe, nói Tiếng Anh 4 tại Trường Ngô Quyền (11/3); Trao đổi, thống nhất cách ra đề theo định dạng cho HS lớp 5; Tổng kết chuyên môn cụm TA.

- Tham gia chuyên đề cụm Tin học tại trường TH Phan Chu Trinh; bài dạy " Luyện gõ; Trao đổi một số biện pháp giúp dạy tốt môn tin học trong trường tiểu học” (18/3/2017)

- Tham gia thi Olympic Tiếng Anh cấp Tỉnh( Nếu có hs) :4,5/3/2017.

- Hoàn thành cơ bản việc đánh giá Chuẩn NNGVTH .

- Hoàn thành tự học Mô đun 34: Công tác chủ nhiệm ở trường tiểu học. Mô đun 35: GVCN trong các hoạt động ở trường tiểu học

4/2017

-  Dạy học tuần 30,31,32,33.

- Tham gia chuyên đề cụm tin học tại trường TH Nguyễn Trãi: Bài dạy " Viết chữ và làm tính trong lô gô"; Tổng kết sinh hoạt cụm tinh học.

-  Tham gia chuyên đề cụm " Tổ chức dạy TV1 CGD ( phần tập đọc)."- Tổng kết sinh hoạt cụm tại Trường TH Nguyễn Văn Trỗi (22/4/2017) .

-  Ra đề cương ôn tập & đề kiểm tra cuối kì 2.

-  Kiểm tra toàn diện tổ khối 5.

- Tham gia thi  giải toán qua mạng bằng Tiếng Anh ,IE,IOE cấp toàn quốc (nếu có )

- Tổ chức cho GV làm bài kiểm tra các Mô đun 32,33,34,35( Trắc nghiệm)

 

5/2016

-  Dạy học tuần 34,35.

-  Tổ chức làm bài kiểm tra cuối năm học (Tuần 35 )

-  Hoàn thành các biểu mẫu báo cáo; báo cáo tổng kết năm học.

-  Vào học bạ. Kiểm tra hồ sơ CM  và kí duyệt học bạ cuối năm.

-  Xét công nhận học sinh lớp 5 Hoàn thành chương trình Tiểu học; bàn giao học sinh lớp5 cho các trường THCS.

-  Xét thi đua; đánh giá xếp loại CBGVNV cuối năm học 2016-2017.

-  Tổng kết năm học.

 

           

Trên đây là kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2016- 2017. Các tổ  chuyên môn căn cứ vào kế hoạch này để xây dựng kế hoạch thực hiện từng tháng. Trong quá trình thực hiện sẽ có bổ sung, điều chinh theo các văn bản chỉ đạo của các cấp phù hợp với từng thời điểm trong năm học. Đề nghị các tổ chuyên môn thực hiện nghiêm túc.

                                                                                                                                                                                 

                     Duyệt hiệu trưởng                                                                   Người lập kế hoạch

                                                                                                                           P. Hiệu trưởng

 

                                                               

                                                                                                                 

  

 

 

Bài viết liên quan