Các văn bản học tập pháp luật năm 2015

Thực hiện kế hoạch số 29/PGD&ĐT-CM của phòng giáo dục và đào tạo về công tác phổ biến giáo dục năm 2015 trên địa bàn thành phố Kon Tum. Căn cứ tình hình thực tế trường TH tổ chức học tập các văn bản pháp luật năm 2015.

 

CÁC VĂN BẢN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT NĂM 2015

 

Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015: xem

 

I. Văn bản pháp luật báo cáo chuyên đề:

 

1. Hiến pháp năm 2013: Xem

 

Số/Ký hiệu

.

Ngày ban hành

28/11/2013

Người ký

Nguyễn Sinh Hùng

Trích yếu

Hiến pháp năm 2013

Cơ quan ban hành

Quốc hội

Phân loại

Hiến pháp

 
 
2. Luật đầu tư công: xem
 

Số/Ký hiệu

49/2014/QH13

Ngày ban hành

18/06/2014

Ngày có hiệu lực

01/01/2015

Người ký

Nguyễn Sinh Hùng

Trích yếu

LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG

Cơ quan ban hành

Quốc hội

Phân loại

Luật

 
 
 
3. Nghị định 84/2014/NĐ-CP: xem
 

Số/Ký hiệu

84/2014/NĐ-CP

Ngày ban hành

08/09/2014

Ngày có hiệu lực

01/11/2014

Người ký

Nguyễn Tấn Dũng

Trích yếu

Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Cơ quan ban hành

Chính phủ

Phân loại

Nghị định

 
 
 
4. Nghị định 23/2015/NĐ-CP: xem
 

Số/Ký hiệu

23/2015/NĐ-CP

Ngày ban hành

16/02/2015

Ngày có hiệu lực

10/04/2015

Người ký

Nguyễn Tấn Dũng

Trích yếu

Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch

Cơ quan ban hành

Chính phủ

Phân loại

Nghị định

 
 
 
5. Luật đất đai 2013: xem
 

Số/Ký hiệu

45/2013/QH13

Ngày ban hành

29/11/2013

Ngày có hiệu lực

01/07/2014

Người ký

Nguyễn Sinh Hùng

Trích yếu

Luật đất đai

Cơ quan ban hành

Quốc hội

Phân loại

Luật

 
 
6.  Luật phòng chống tham nhũng: xem
 

Số/Ký hiệu

27/2012/QH13

Ngày ban hành

23/11/2012

Ngày có hiệu lực

01/02/2013

Người ký

Nguyễn Sinh Hùng

Trích yếu

Luật phòng, chống tham nhũng

Cơ quan ban hành

Quốc hội

Phân loại

Luật

 
 
7. Luật bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em: xem
 

Số/Ký hiệu

25/2004/QH11

Ngày ban hành

15/06/2004

Ngày có hiệu lực

01/01/2005

Người ký

Nguyễn Văn An

Trích yếu

Luật bảo vệ, chăm sóc, giao dục trẻ em

Cơ quan ban hành

Quốc hội

Phân loại

Luật

 
 
 
8. Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg: xem
 

Số/Ký hiệu

33/2015/QĐ-TTg

Ngày ban hành

10/08/2015

Ngày có hiệu lực

01/10/2015

Người ký

Nguyễn Tấn Dũng

Trích yếu

Về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2)

Cơ quan ban hành

Thủ tướng Chính phủ

Phân loại

Quyết định

 
 
9. Luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật: xem
 

Số/Ký hiệu

33/2015/QĐ-TTg

Ngày ban hành

10/08/2015

Ngày có hiệu lực

01/10/2015

Người ký

Nguyễn Tấn Dũng

Trích yếu

Về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2)

Cơ quan ban hành

Thủ tướng Chính phủ

Phân loại

Quyết định

 
 
10. Luật kiểm toán nhà nước: xem
 

Số/Ký hiệu

33/2015/QĐ-TTg

Ngày ban hành

10/08/2015

Ngày có hiệu lực

01/10/2015

Người ký

Nguyễn Tấn Dũng

Trích yếu

Về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2)

Cơ quan ban hành

Thủ tướng Chính phủ

Phân loại

Quyết định

 
 
11. Nghị định 75/2015/NĐ-CP: xem
 

Số/Ký hiệu

75/2015/NĐ-CP

Ngày ban hành

09/09/2015

Ngày có hiệu lực

02/11/2015

Người ký

Nguyễn Tấn Dũng

Trích yếu

Về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020

Cơ quan ban hành

Chính phủ

Phân loại

Nghị định

 

 

II. Văn bản pháp luật tự nghiên cứu:

 

1. Nghị định 79/2013/NĐ-CP: xem
 

Số/Ký hiệu

79/2013/NĐ-CP

Ngày ban hành

19/07/2013

Ngày có hiệu lực

05/09/2013

Người ký

Nguyễn Tấn Dũng

Trích yếu

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Cơ quan ban hành

Chính phủ

Phân loại

Nghị định

 
 
2.  Luật công chứng: xem
 

Số/Ký hiệu

53/2014/QH13

Ngày ban hành

20/06/2014

Ngày có hiệu lực

01/01/2015

Người ký

Nguyễn Sinh Hùng

Trích yếu

LUẬT CÔNG CHỨNG

Cơ quan ban hành

Quốc hội

Phân loại

Luật

 
 
3. Luật hộ tịch: xem
 

Số/Ký hiệu

60/2014/QH13

Ngày ban hành

20/11/2014

Ngày có hiệu lực

01/01/2016

Người ký

Nguyễn Sinh Hùng

Trích yếu

LUẬT HỘ TỊCH

Cơ quan ban hành

Quốc hội

Phân loại

Luật

 
 
4. Luật căn cước công dân: xem
 

Số/Ký hiệu

59/2014/QH13

Ngày ban hành

20/11/2014

Ngày có hiệu lực

01/01/2016

Người ký

Nguyễn Sinh Hùng

Trích yếu

LUẬT CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

Cơ quan ban hành

Quốc hội

Phân loại

Luật

 

5. Nghị định 20/2015/NĐ-CP: xem
 

Số/Ký hiệu

20/2015/NĐ-CP

Ngày ban hành

14/02/2015

Ngày có hiệu lực

01/04/2015

Người ký

Nguyễn Tấn Dũng

Trích yếu

Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Cơ quan ban hành

Chính phủ

Phân loại

Nghị định

 
 
6. Luật giao thông đường bộ 2008: xem
 

Số/Ký hiệu

23/2008/QH12

Ngày ban hành

13/11/2008

Ngày có hiệu lực

01/07/2009

Người ký

Nguyễn Phú Trọng

Trích yếu

Luật giao thông đường bộ

Cơ quan ban hành

Quốc hội

Phân loại

Luật

 

 

Bài viết liên quan