KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG TRẺ RA LỚP VÀ TUYỂN SINH VÀO LỚP MỘT NĂM HỌC 2017-2018

          - Căn cứ Kế hoạch số 241/KH- PGD&ĐT ngày 25/5/2017 của Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố Kon Tum về Kế hoạch tuyển sinh các cấp học mầm non, phổ thông năm học 2017-2018;

          - Căn cứ kế hoạch phát triển trường lớp năm học 2017 - 2018 của trường Tiểu học Ngô Quyền;

          Trường TH Ngô Quyền xây dựng kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào lớp 1, năm học 2017 - 2018.

1. Kế hoạch tuyển sinh năm học 2017-2018: Nhấn xem

2. Thông báo tuyển sinh: Nhấn xem

Bài viết liên quan