KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CẤP TRƯỜNG

Chuyên đề : Ứng dụng CNTT trong dạy toán ở tiểu học.

A/ Yêu cầu chung :

- Nâng cao kiến thức, kĩ năng UDCNTT trong thiết kế bài dạy nhằm nâng cao chất lượng dạy- học.

- Đảm bảo việc khai thác triệt để, hiệu quả những phương tiện về CNTT đã được trang bị trong từng lớp học.

  1. Nội dung và yêu cầu cần đạt:

            - Chia sẻ kinh nghiệm về CNTT.

            - Nắm bắt được cách thiết kế bài toán có sử dụng phần mềm một cách linh hoạt phù hợp với từng đối tượng học sinh đạt hiệu quả.

II. Thời gian - địa điểm:

            1. Thời gian:  Ngày 5,6 tháng 8/2017
            2. Địa điểm: Hội trường- Trường TH Ngô Quyền.

III.Thành phần tham dự:

     - Báo cáo viên: Đặng Thị Kim Loan – Phó hiệu trưởng; Nguyễn Thị Quý Hoàng- TTCM khối 4; Tạ Thị Dương- GV.

- BGH nhà trường

- Tổ trưởng chuyên môn và toàn thể giáo viên của trường tiểu học Ngô Quyền

IV. Phân công chuẩn bị:

            1/ Báo cáo viên chuẩn bị nội dung. (Theo nội dung PGD&ĐT đã tập huấn (kèm theo)

2/ Các thành viên theo dõi, thực hành theo hướng dẫn của BCV; thảo luận, nêu những khó khăn và giải pháp.

3/ Tổ chức thực hành thiết kế bài dạy môn Toán (tự chọn bài): 33/33 GV

4/ Nộp sản phẩm, chấm điểm. 

V. Tổ chức thực hiện:

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Người

thực hiện

Ngày thứ nhất

7h00 - 10 h30

5/8/2016

-Thông qua mục đích,yêu cầu, nội dung của chuyên đề

- Giới thiệu phần mềm: Thiết kế bài Toán có sử dụng phần mềm ở tiểu học

Hội trường NQ

 Đặng Thị Kim Loan

Nguyễn Thị Quý Hoàng

GV thực hành

Ngày thứ hai

7h00 - 10h30

6/8/2016

- Giới thiệu phần mềm: Thiết kế bài Toán có sử dụng phần mềm ở tiểu học

- Giải đáp thắc mắc một số ý kiến thảo luận về lí thuyết.

 

Hội trường NQ

 Đặng Thị Kim Loan

Tạ Thị Dương

 GV thực hành

13h00 - 14h20

6/8/2016

Thực hành thiết kế bài Toán có sử dụng phần mềm

Phòng Tin học

BCV và GV

Giải lao

14h40 – 15h30

6/8/2016

- Chia sẻ kinh nghiệm về thiết kế bài Toán có sử dụng phần mềm ở tiểu học

Hội trường NQ

BCV và GV

Chuyên môn trường

 

15h30 -17h00

6/8/2016

- Chủ trì thống nhất một số vấn đề cần lưu ý

- Trả lời câu hỏi.

Hội trường NQ

Đặng Thị Kim Loan

 

 

Đề nghị các thành viên  tham gia thực hiện tốt chuyên đề. Xin chân thành cảm ơn./.

                                                                                               

                                                                                              CHUYÊN MÔN

Bài viết liên quan