Phun thuốc phòng chống dịch bệnh tại trường TH Ngô Quyền - TP Kon Tum vào chiều ngày 5/2/2020