• EM MUỐN LÀM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TỰ QUẢN CỦA TRƯỜNG
  | 245 lượt tải | 1 file đính kèm
  Nội dung tóm tắt:Dưới ánh nắng ban mai của buổi sớm, từng nhóm bạn học sinh đang tụm năm, tụm ba ríu rít trò chuyện. Trên những khuôn mặt ngây thơ ấy, hiện lên một nét khó tả, dường như mọi người vừa làm xong một việc gì đó thật quan trọng.
 • PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP HỌC SINH
  | 202 lượt tải | 1 file đính kèm
  Nội dung tóm tắt:Nhằm phát huy vai trò của học sinh và nâng cao năng lực của giáo viên trong dạy học theo mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN). Tôi đề xuất một số biện pháp phát huy tính tích cực học tập của học sinh lớp 3B, nâng cao chất lượng ...
 • Một số biện pháp đổi mới quản lý các hoạt động sáng tạo nhằm nâng cao năng lực tổ chức,quản lý lớp học cho GV trường TH Ngô Quyền theo tinh thần mô hình trường học mới VNEN
  | 197 lượt tải | 1 file đính kèm
  Nội dung tóm tắt:Sau hai năm thực hiện Mô hình trường học mới (VNEN), trường tiểu học Ngô Quyền đã có được những thành công nhất định. Tuy nhiên khó khăn là không thể tránh khỏi. Đơn cử như hiệu quả của công tác quản lý, tổ chức lớp học theo mô hình ...
 • Một số kinh nghiệm trong việc đánh giá thường xuyên theo thông tư 30/ 2014/TT- BGDĐT
  | 190 lượt tải | 1 file đính kèm
  Một số kinh nghiệm trong việc đánh giá thường xuyên theo thông tư 30/ 2014/TT- BGDĐT
 • Nâng cao chất lượng dạy học các tiết “HĐNGLL địa phương” thông qua việc bồi dưỡng kĩ năng thiết kế các tiết HĐNGLL địa phương cho gv dạy HĐNGLL trường TH Ngô Quyền
  | 218 lượt tải | 1 file đính kèm
  Nâng cao chất lượng dạy học các tiết “HĐNGLL địa phương” thông qua việc bồi dưỡng kĩ năng thiết kế các tiết HĐNGLL địa phương cho gv dạy HĐNGLL trường TH Ngô Quyền
 • Một số biện pháp sử dụng công cụ hỗ trợ trong lớp học mô hình trường học mới VNEN
  | 195 lượt tải | 1 file đính kèm
  Một số biện pháp sử dụng công cụ hỗ trợ trong lớp học mô hình trường học mới VNEN
 • Báo cáo tham luận - “Một số biện pháp thực hiện nâng cao hiệu quả việc thực hiện Thông tư 30/2014-BGDĐT về đánh giá học sinh tiểu học”
  | 193 lượt tải | 1 file đính kèm
  Báo cáo tham luận - “Một số biện pháp thực hiện nâng cao hiệu quả việc thực hiện Thông tư 30/2014-BGDĐT về đánh giá học sinh tiểu học”
 • Điều chỉnh tài liệu hướng dẫn học môn: tự nhiên xã hội - lớp 1 Bài: cá
  | 303 lượt tải | 1 file đính kèm
  Điều chỉnh tài liệu hướng dẫn học môn: tự nhiên xã hội - lớp 1 Bài: cá
 • Điều chỉnh tài liệu hướng dẫn học môn: tự nhiên xã hội - lớp 3 Bài 13: loài vật sống ở đâu?
  | 248 lượt tải | 1 file đính kèm
  Điều chỉnh tài liệu hướng dẫn học môn: tự nhiên xã hội - lớp 3 Bài 13: loài vật sống ở đâu?
 • Điều chỉnh tài liệu hướng dẫn học môn: tự nhiên xã hội - lớp 3. Bài 19: rễ cây có đặc điểm gì ?
  | 271 lượt tải | 1 file đính kèm
  Điều chỉnh tài liệu hướng dẫn học môn: tự nhiên xã hội - lớp 3. Bài 19: rễ cây có đặc điểm gì ?
 • Điều chỉnh tài liệu hướng dẫn học môn: tự nhiên xã hội - lớp 3. Bài 24: một số động vật sống trên cạn
  | 79 lượt tải | 1 file đính kèm
  Điều chỉnh tài liệu hướng dẫn học môn: tự nhiên xã hội - lớp 3. Bài 24: một số động vật sống trên cạn
 • Điều chỉnh tài liệu hướng dẫn học môn: tự nhiên xã hội - lớp 3 Bài 10: Hoạt động của chúng em ở trường
  | 165 lượt tải | 0 file đính kèm
  Điều chỉnh tài liệu hướng dẫn học môn: tự nhiên xã hội - lớp 3 Bài 10: Hoạt động của chúng em ở trường