Đầu tuần 4 năm học 2019-2020 cô và trò trường TH Ngô Quyền hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời.

Chúng ta hãy tích cực đọc sách và biết cách tự học nhé!