Đầu tuần 4 năm học 2019-2020 cô và trò trường TH Ngô Quyền hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời.

Chúng ta hãy tích cực đọc sách và biết cách tự học nhé!

 


 


Bài viết liên quan